Published on 12 Feb 18 | 12 Days ago

#記得開啟CC字幕 冬天就是火鍋的季節~加料進湯底時也來烙個英文ㄅ 訂閱我們的頻道 ▶ http://bit.ly/rde-subscribe 雜誌限量發行中 ▶ https://goo.gl/EQ18CU English Corner節目播放清單:https://goo.gl/HCd9AV 每週一四晚上9點更新,請記得開啟YouTube🔔通知! 上一部影片哈囉北鼻~ 五種寶貝的說法 ♥【2分鐘英語教室】 https://youtu.be/coJZGFYaH00 下一部影片 敬請期待! 阿滴英文的人氣影片: ■ 最有效背英文單字方法 https://youtu.be/gkVpNq4-wqs ■ 三個訣竅講出流利英文 https://youtu.be/6JeTQb3YKYY ■ 這群人超瞎翻唱翻譯解析 https://youtu.be/uT4V2fbWFC4 ■ 英雄聯盟打LoL必懂單 https://youtu.be/VG_njlfMXhk ■ 挑戰15分鐘完成學測考題 https://youtu.be/l95ey_v5XTg ■ 阿滴滴妹參賽世大運 https://youtu.be/JHDF-SFvLFQ 其他連結: http://facebook.com/rayduenglish http://instagram.com/rayduenglish http://weibo.com/rdenglish 合作邀約:rayduenglish@gmail.com:
www.youtube.com/subscription_center

LIKE 阿滴英文 Page on Facebook:
www.facebook.com/阿滴英文

Follow 阿滴英文 on Twitter:
twitter.com/

Don't forget to "LIKE" and "SHARE" this video with all friends.